חוזי זיכיון, שהיו הכלי המועדף בצרפת לפיתוח תשתיות מרכזיות, הם עדיין חוזה הבחירה המשמש את המדינה או הרשויות המקומיות למודרניזציה או בניית מתקנים ציבוריים חדשים. המשטר המשפטי החל על חוזים אלה התפתח במידה ניכרת, במיוחד בהשפעת הקהילה, כדי לעבור מחוזה אינטואיטיבי לקטגוריה של חוזי רכש ציבורי.

MOOC זה שכותרתו "הקלות" נועד להציג בצורה דידקטית את הכללים העיקריים החלים על חוזים אלו.

קורס זה לוקח בחשבון את הרפורמה של דצמבר 2018 שמכניסה "קוד סדר ציבורי" לחוק הצרפתי. .

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  יפנית: ביטויים פשוטים ואונומטופיה