לחברות עם 50 עד 250 עובדים יש רק כמה ימים לחשב את העובדים שלהם מדד שוויון מגדרי. כלי זה, שנוצר במסגרת החוק מיום 5 בספטמבר 2018 למען החופש לבחור את עתידו המקצועי, מאפשר למעסיקים למדוד היכן הם נמצאים בתחום זה.

בצורה של ציון מתוך 100, המדד מורכב מארבעה קריטריונים - חמישה עבור חברות עם יותר מ -250 עובדים - המעריכים אי-שוויון בין נשים לגברים: פער השכר (40 נקודות), ההבדל בחלוקת עליות שנתיות (20 נקודות), מספר העובדים גדל עם חזרתם מחופשת לידה (15 נקודות), מקומן של נשים בקרב 10 המשכורות הגבוהות ביותר (10 נקודות), ולחברות המונות יותר מ -250 עובדים, ההבדל בין חלוקת מבצעים (15 נקודות).

לס חברות קטנות ובינוניות עם לפחות 50 עובדים יש עד 1 במרץ לפרסם אותו באתר האינטרנט שלהם ולהעביר אותו לוועדה החברתית והכלכלית שלהם (CES) וכן לפיקוח העבודה (Direccte או Dieccte). חובה זו נוגעת לחברות עם לפחות 1