על פי תנאי סעיף L. 1152-2 לחוק העבודה, אין להטיל אישור על עובד, לפטרו או להוות אמצעי מפלה, ישיר או עקיף, בפרט מבחינת תגמול, הכשרה, פריסה מחדש , הקצאה, הסמכה, סיווג, קידום מקצועי, העברה או חידוש חוזה, בגין סבל או סירב לעבור מעשים חוזרים ונשנים של הטרדה מוסרית או בגין עדים למעשים כאלה או קשירתם ובתנאים לסעיף L. 1152-3, כל הפרה של חוזה העבודה המתרחשת תוך התעלמות מההוראות אינה בטלה.

במקרה שנפסק ב- 16 בספטמבר, עובד שנשכר כמהנדס תכנון מתח ביקורת על מעסיקו על כך שהוא משך אותו שלא בצדק ממשימה עם חברת לקוחות ולא העביר לו את זה. הסיבות. הוא ציין במכתב למעסיקו כי הוא רואה את עצמו "במצב קרוב להטרדות". גם בדואר השיב המעסיק כי "תקשורת לא מספקת או אפילו נעדרת עם הלקוח", אשר "הייתה להשלכות שליליות על איכות המשלוחים וכיבוד מועדי המסירה", הסבירה החלטה זו. לאחר מספר ניסיונות כושלים של המעסיק לזמן את העובד להסברים