עבודה בטלוויזיה: מהן ההמלצות העדכניות?

עבודת הטלוויזיה חייבת להיות הכלל לכל הפעילויות המאפשרות זאת. זה חייב להיות 100% עבור עובדים שיכולים לבצע את כל המשימות שלהם מרחוק. עם זאת, מאז 6 בינואר 2021, עובד יכול לבקש לחזור באופן אישי מקסימום יום בשבוע, בהסכמתך (עיין במאמרנו "פרוטוקול לאומי: הרפיה של ההמלצה על עבודה בטלוויזיה ל -100%").

אף על פי שלאחרונה התחזקו אמצעי הבריאות, בייחוד בנושא התרחקות חברתית ומסכות, וראש הממשלה הודיע ​​ב 29- בינואר על שימוש יעיל בעבודה טלפונית מחוזקת, לא נעשה כל שינוי בפרוטוקול הבריאות בנושא. עבודת הטלוויזיה החל מיום 6 בינואר.

בהוראה שהוציאה זה עתה לפקחי עבודה, מדווחת מנהלת העבודה הכללית באופן ברור מאוד כיכאשר המשימות ניתנות לעבודה בטלוויזיה, עליהן לעבוד בטלוויזיה. פנייה לעבודה טלפונית יכולה להיות מוחלטת אם אופי המשימות מאפשר זאת או חלקי אם רק ניתן לבצע משימות מסוימות מרחוק.

האפשרות לחזור באופן אישי יום בשבוע על מנת למנוע את הסיכון לבידוד מותנית ...