אימון פרימיום של OpenClassrooms בחינם לחלוטין

כמומחה שכר, אתה אחראי לחישוב מיסי שכר לעובדים שונים ולוודא את דיוקם.

תוכלו להכיר את התרומות הקיימות השונות ולהפיק ולשלוט בהצהרות הנפוצות ביותר.

כיצד מחושבות התרומות, מה הן מכסות ואילו הצהרות יש להגיש בכל חודש או כל שנה?

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →