טכניקות תופסות מקום הולך וגובר בחברות שלנו, ובכל זאת הן נותרות ברובן בלתי ידועות. בטכניקות אנו מתכוונים לחפצים (כלים, מכשירים, מכשירים שונים, מכונות), תהליכים ופרקטיקות (אומנותי, תעשייתי).

MOOC זה מתכוון לספק כלים כדי להבין כיצד טכניקות אלו מיוצרות בהקשר הפוליטי, הכלכלי, החברתי, האסתטי שלהן וכיצד הן גם קובעות חללים וחברות, כלומר בתים, ערים, נופים והסביבה האנושית שבה הן משתלבות.
ה-MOOC שואף גם לספק ידע תיאורטי ומעשי כדי לזהות, לשמור, לשמר ולשפר אותם, כלומר לעבוד לקראת המורשת שלהם.

בכל שבוע יתחילו המורים בהגדרת תחומי הלימוד, הם יסבירו את המושגים המרכזיים, יתנו לכם סקירה על הגישות השונות שפותחו עד היום, ולבסוף יציגו לכם, לכל תחום, מקרה בוחן.