MOOC זה מיועד לכל מי שמעוניין להקים מיקרו-מיזם.

היא תאפשר להבין את התנאים ליצירת מיזמים זעירים, את הזכויות והחובות של יזמים זעירים וכן את הפורמליות שיש לבצע על ידי האחרונים.

פוּרמָט

MOOC זה כולל שלושה מפגשים והוא יתקיים במשך שלושה שבועות.

כל מפגש מורכב מ:

– סרטון אורך כ-15 דקות מאויר בדיאגרמות;

- חידון המאפשר קבלת תעודת מעקב מוצלח.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  רשת סמנטית ורשת נתונים