הקלה על המעבר המקצועי של עובדים המושפעים מההשלכות החברתיות של משבר הבריאות, זו מטרתה של מערכת המעבר הקולקטיבי.

היא מכוונת לעובדים שמקום עבודתם מאוים וממוקמים את עצמם במקצועות מבטיחים שעבורם קיים צורך לא מענה מקומי.

מערכת זו תמומן על ידי הקמת FNE עד 500 מיליון יורו ועל ידי החברות הנוגעות בדבר ...