Esport הוא תרגול תחרותי של משחק וידאו. תרגול זה מעורר שאלות ומעלה שאלות רבות: האם ניתן להכשיר אותו כספורט? איך להגן על השחקנים? כיצד לזהות את כישוריהם ולפתח אותם? האם esport הוא מנוף להכללה או אי הכללה? האם המודל הכלכלי של esport בר קיימא? מהו העיגון הטריטוריאלי שלו או הקשר שלו עם הקהילות? ולבסוף, שאלה שמחוזקת על ידי משבר הבריאות של 2020, האם esport יחדש את הקשר שלנו לאימון ספורט או לצריכה של מופעי ספורט?

ה-MOOC "להבנת esport ואת האתגרים שלו" נועד להציג את מצב המחקר האוניברסיטאי בכל השאלות הללו. אנו מציעים קורס הכשרה במהלכו תיהנו מהשקפות והמלצות מומחים של שחקנים במגזר, אך גם פעילויות שיאפשרו לכם לבחון את הידע שלכם ולנסות אותו בעצמכם.esport.