תיאור

המטרה העיקרית של שיעור ראשון זה היא להציג מצגת טובה עם צרפתית נכונה. במהלך פנייה ראשונה חשוב למסור מידע המזהה את האדם איתו אתה מדבר, על מנת לבסס קשר אמון להמשך חילופי הדברים.

עם זאת, שליטה טובה בשפה מתחילה בלימוד כיצד היא פועלת!