פיזיקה קוונטית היא תיאוריה המאפשרת לתאר את התנהגות החומר בקנה מידה אטומי ולהבין את טבעה של הקרינה האלקטרומגנטית. זה היום מרכיב חיוני לכל מי שרוצה להבין את הפיזיקה העכשווית. התקדמויות טכנולוגיות רבות התאפשרו הודות לתיאוריה זו, כמו פליטת לייזר, הדמיה רפואית או אפילו ננו-טכנולוגיות.

בין אם אתה מהנדס, חוקר, סטודנט או חובב נאור צמא להבנה של העולם המדעי המודרני, פיזיקת הקוונטים היא היום חלק מהידע החיוני לתרבות המדעית שלך. קורס זה הוא מבוא לפיזיקה קוונטית. זה יאפשר לך לשלוט במרכיבי המפתח של תיאוריה זו, כגון פונקציית הגל ומשוואת שרדינגר המפורסמת.

בקורס זה תכירו את הפיזיקה הקוונטית ברמה תיאורטית תוך שמירה על קשר הדוק עם ניסויים. זה יאפשר לך להבין את המציאות מאחורי המשוואות ואת הפורמליזם המתמטי. בסופו של קורס זה, איפוא, תוכל לשלוט במושגי היסוד, הן מנקודת מבט תיאורטית והן מנקודת מבט ניסיונית, וכן לנכס את הפורמליזם המתמטי. תלמדו גם לפתור בעיות פשוטות, בהן תוכלו לעשות שימוש חוזר בהקשרים מדעיים אחרים.