מטרת קורס זה היא להציג מהי פסיכולוגיה, מהם המגזרים העיקריים שלה, והמוצאים השונים.
סטודנטים רבים נרשמים לרישיון בפסיכולוגיה כשיש להם מושג מעורפל, מוגבל או אפילו מוטעה של מהי פסיכולוגיה באוניברסיטה: איזה תוכן נלמד? האם זה נכון שיש מתמטיקה? אילו עבודות לאחר ההכשרה? לפעמים הם עשויים להיות מופתעים לגלות, כבר מהשיעורים הראשונים, שזה לא באמת תואם את מה שהם דמיינו.

המטרה העיקרית שלנו היא אפוא להציג באופן כללי מה הם פסיכולוגיה ומקצוע הפסיכולוג, כמו גם מוצאים אפשריים אחרים. לכן ניתן לראות בקורס זה א מבוא כללי לפסיכולוגיה, סקירה לא ממצה של אובייקטים, שיטות ותחומי יישום. מטרתה לשפר את הפצת המידע לציבור הרחב, לתת הדרכה טובה יותר לסטודנטים בתחום זה, ובסופו של דבר להגיע להצלחה טובה יותר.