מדד שוויון מקצועי: חובה שעולה מדי שנה ומתארכת

אם בחברה שלך יש לפחות 50 עובדים, עליך למדוד את פער השכר בין נשים לגברים על פי מדדים.
חובה שאינה חדשה - מכיוון שכבר היית צריך לעשות זאת בשנה שעברה - אך שחוזרת מדי שנה.

4 או 5 אינדיקטורים נלקחים בחשבון בהתאם לכוח העבודה שלך. השיטות לחישוב האינדיקטורים מוגדרות על ידי נספחים:

 

ככל שהחברה שלך מבצעת יותר ביצועים על פי האינדיקטורים, כך היא משיגה יותר נקודות, המספר המקסימלי הוא 100. בידיעה שאם רמת התוצאות שהושגה נמוכה מ- 75 נקודות, יש צורך לבצע אמצעי תיקון ואם כן השגת שכר בתוך 3 שנים.

לאחר ביצוע החישוב, עליך:

פרסם את רמת התוצאה ("האינדקס") באתרך אם קיימת אחת או, אם לא, הביא אותה לידיעת העובדים שלך; ולהעביר זאת לפיקוח העבודה וכן לוועדה החברתית והכלכלית שלך.

אם אתה מעסיק יותר מ -250 עובדים גם התוצאות שלך יהיו