שתיית המים, מניעת הצפות, שמירה על סביבות מים הם כולם נושאים העוסקים ברשויות הציבוריות. אבל מהי בעצם מדיניות המים בצרפת? מי דואג לניהול וטיפול במים? כיצד מיושמת מדיניות זו ובאיזה מימון? כל כך הרבה שאלות שה-MOOC הזה עונה.

הוא מביא לך את ידע עיקרי להבנת הניהול, התפעול והאתגרים של מדיניות המים הציבורית בצרפת, עוסק במרכיבים הבאים ב-5 שאלות:

  • ההגדרה והיקפה של תקנת הציבור
  • ההיסטוריה של מדיניות ציבורית
  • שחקנים וממשל
  • שיטות יישום
  • עלות ותמחור משתמש
  • אתגרים נוכחיים ועתידיים

מודל זה יאפשר לך להבין את מדיניות המים הציבורית בצרפת.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →