בזמן שהמוסדות האירופיים מחפשים איזון גיאופוליטי חדש, כאשר מינוי נשיאי המוסדות האירופיים המרכזיים תפס את הבמה כבר כמה שבועות, האם אנו תוהים מה אנחנו באמת יודעים על המוסדות הללו?

בחיינו המקצועיים כמו בחיינו האישיים, אנו מתמודדים יותר ויותר עם כללים שנקראים "אירופיים".

כיצד מוגדרים ומאומצים כללים אלו? כיצד פועלים המוסדות האירופיים שמחליטים על כך?

MOOC זה נועד להבהיר מהם המוסדות האירופיים, כיצד הם נולדו, כיצד הם פועלים, את היחסים שיש להם זה עם זה ועם כל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי, את מנגנוני קבלת ההחלטות. אבל גם על האופן שבו כל אזרח ושחקן יכול להשפיע, במישרין או באמצעות נציגיהם (חברי הפרלמנט, הממשלה, גורמים חברתיים), על תוכן ההחלטות האירופיות, כמו גם על הסעדים העשויים להתקיים.

כפי שנראה, המוסדות האירופיים אינם מרוחקים, בירוקרטיים או אטומים כמו התמונה שמוצגת לעתים קרובות. הם פועלים ברמתם למען אינטרסים החורגים מהמסגרת הלאומית.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →