המכניקה מאפשרת לדעת את האבולוציה הדינמית של הגופים על פי הכוחות המופעלים, אך היא גם מאפשרת להבטיח שהשדה יהיה עמיד מספיק ושהחיים שנצפו בתחילה יכובדו. חישובי גודל אלו עוברים דרך הידע של העיוותים והתפלגות הכוחות בתוך התחום הנחקר. זה מוביל לרעיון של אילוץ שהוא מאוד שימושי לאימות הביצועים הטובים של המערכת. לאחר ביצוע קורס זה, תוכל להבין וליישם את הנוסחאות המשמשות בקודי חישוב מבניים. תוכל להתאים אלמנטים פשוטים הפועלים בתחום האלסטי.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →