בכיר: הגדרה

כדי להיחשב כמנהל בכיר, יש להשקיע את העובד באחריות חשובה הכוללת:

עצמאות רבה בארגון לוח הזמנים שלהם; כוח קבלת החלטות אוטונומי במידה רבה; היתרון של אחד התגמולים החשובים ביותר בחברה.

קריטריונים מצטברים אלה מרמזים כי רק מנהלים המשתתפים בניהול החברה נכללים בקטגוריה זו.

במקרה של מחלוקת על מעמדו של העובד, השופטים יבדקו במיוחד שהוא משלב את 3 הקריטריונים הללו.

בכיר: 3 קריטריונים מצטברים

במקרה שנפסק זה עתה על ידי בית המשפט לציון, עובד, שנשכר כמנהל אדמיניסטרטיבי ופיננסי, פוטר בגלל התנהגות בלתי הולמת חמורה. היא הפנתה בקשות שונות לצדק, ובמיוחד נטתה לגלות כי אין לה מעמד של בכיר ולהכריז על קבילותן בבקשותיה לתזכורת לשכר.

לפיכך אימתו השופטים את התפקידים בפועל שמבצע העובד.

היא קיבלה את אחד המשכורות הגבוהות מהעמותה שבה עבדה.

הייתה לה האצלת סמכויות מהמנהל הכללי.

אבל הבעיה הייתה ארגון לוח הזמנים שלו. היא לא נהנתה מאוטונומיה אמיתית. למעשה, היא הייתה