הכשרה זו מציעה מבוא לניהול אסטרטגי. כאשר חברה רוצה להתפתח, היא מניחה אסטרטגיה שתנחה אותה לטווח הארוך. לפני הגדרת האסטרטגיה שלה, על החברה לבצע אבחון כדי לנתח טוב יותר את מרכיבי הסביבה הפנימית והחיצונית שלה.

לשם ביצוע ניתוח זה יש צורך לחשוב על המרכיבים החשובים בפעילותו: הליבה העסקית, הלקוחות, המשימות, המתחרים וכו'. אלמנטים אלו מספקים מסגרת שבתוכה משתלב האבחון האסטרטגי.

הכשרה זו מציעה לך, בהתבסס על עבודתו של פרופסור אסטרטגיה מייקל פורטר, ללמוד כלים שונים לביצוע האבחון האסטרטגי של החברה. בנוסף, הקורס מציע אסטרטגיות יעילות לחיפוש מידע בשיטת הדחיפה והמשיכה...

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →