שלוש גזירות, שננקטו על פי חוק מיום 6 באוגוסט 2019 על שינוי השירות הציבורי, משפרות את הגיוס, האינטגרציה ופיתוח הקריירה של אנשים עם מוגבלות בשירות הציבורי.

הקמה בתום חוזה חניכה

צו שפורסם ב 7 במאי בכתב העת הרשמי קל הקמת אנשים עם מוגבלות אשר סיימו חוזה חניכה בשירות הציבורי. הם יוכלו ליהנות מגישה ישירה לתפקיד מהליך ייעודי.

על המועמדים לשלוח את בקשתם לתקופת כהונה לפחות שלושה חודשים לפני תום חוזה החניכה לרשות המגייסת. לאחרון יש חודש מקבלת הבקשה לשליחת הצעה לכהונה וכן הצעה אחת או יותר למשרה המתאימה לתפקידים שבוצעו במהלך החניכה. אם אין לה הצעה, היא תודיע להם באותה מגבלת זמן. למועמדים יהיה חמישה עשר יום לשלוח את בקשתם. ועדת קביעות תבחן את התיקים ותזמין או לא את המועמדים לראיון שחייב