מטרת ה-Mooc "חשבונאות לכולם" היא לתת לגורמים שאינם מומחים את כל הכלים להבנת דוחות חשבונאיים, דוחות אסיפות כלליות, דוחות רואי חשבון במהלך מיזוג, הגדלת הון... על מנת להיות פרו-אקטיביים בניהול החברה. ואכן, הבנת בניית דוחות חשבונאיים מאפשרת לכם להטמיע את האבחון, לבנות כלי ניהול משלכם ולקבוע בעצמכם תוכניות התקדמות: הנהלת חשבונות היא עניין של כולם!

משחרר את עצמו מטכניקת החשבונאות (העיתון המפורסם) כדי להתמקד בהיבט של קבלת ההחלטות, MOOC זה שונה מרוב התורות הקיימות בתחום זה ומציע סקירה מלאה של ההשפעה של הפעולות השונות שניתן לבצע על ידי חברות במאזן ובחשבונות רווח והפסד

קורס זה נועד לספק את כל הכלים המאפשרים למנהלים בחברות:

  • להבין את ההשפעה של כל ההחלטות הניהוליות שלהם על הדוחות החשבונאיים והכספיים;
  • לאמץ את השפה של כל הגברים והנשים של הדמות, וכך לנהל דיאלוג עם בנקאים, רואי חשבון, רואי חשבון, עורכי דין עסקיים, בעלי מניות (קרנות פנסיה)...
  • להגן על פרויקט עסקי (להקים מפעל חדש, להצדיק השקעה, להקים...

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  גיא קוואסאקי - יזמות