France Relance מציעה הזדמנות ייחודית לשירותים ציבוריים מתעניינים ליהנות מהערכה של רמת אבטחת הסייבר שלהם על בסיס שיטה המותאמת לצרכיהם ולאיום הסייבר העומד בפניהם. על בסיס זה, הנהנים יבנו תוכנית אבטחה בתמיכת נותני שירותי שטח על מנת לחזק משמעותית את אבטחת הסייבר שלהם.

בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי נשיא הרפובליקה ב-18 בפברואר 2021, עד היום יותר מ-500 ישויות, הנוכחות ברחבי הטריטוריה, ראו את הבקשות שלהם לשילוב קורסים מותאמים אישית אלו. ואכן, שירותים ציבוריים אלו מושפעים במיוחד מתוכנות כופר והמשאבים שהם מסוגלים להקדיש לאבטחת סייבר לרוב נמוכים מאוד.

France Relance וקורסי אבטחת הסייבר מאפשרים לפיכך ליזום גישה ערכית המאפשרת להם לשדרג ולרשום פעולות אלו לאורך זמן.

מעוניין? עדיין לא מאוחר להגיש מועמדות!

אל תמתין להיות קורבן של מתקפת סייבר כדי לבצע פעולות להערכת וחיזוק מערכות מידע. סיכוני סייבר נוגעים לכל הארגונים הציבוריים עם פוטנציאל