ראיונות מקצועיים (לא להתבלבל עם ראיונות הערכה שנתיים) הם חובה - עם קנסות - לכל החברות, מאז הרפורמה של שנת 2014, שתוקנה בשנת 2018 באמצעות החוק Avenir professionnel.

במסגרת משבר הבריאות פורסמו הוראות ספציפיות בנושא הכשרה מקצועית, המאפשרת למעסיקים לעמוד בהתחייבויותיהם החוקיות בהקשר קשה. JO של 3 בדצמבר 2020 במסגרת מרשם שפרטיהם הם כדלקמן:

הארכת עד 30 ביוני 2021 של ביצוע ראיונות מקצועיים וכן השעיה עד למועד זה של העונשים שנקבעו במקרה של אי ביצוע אחזקת המלאי במועדים הארכה עד ליום 30 ביוני 2021 של אמצעי מעבר המאפשר למעסיק לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת 6 השנים, על ידי התייחסות להוראות התקפות ביום 31 בדצמבר 2018 או להוראות הנובעות מהחוק מיום 5 בספטמבר 2018.

שים לב גם להארכה עד 30 ביוני 2021 של אמצעי המעבר המאפשר עמלות "Transition pro" ו- OPCO (על קרנות המיועדות למימון תכניות לימודי עבודה או תרומות נוספות, עד למגבלת 3 אירו). מימון ב