מהי אסטרטגיה ולמה היא מיועדת? מה אסטרטגי היום? כיצד להבין את הנושאים הבינלאומיים העיקריים העכשוויים? כיצד לבצע ניתוח של מצב אסטרטגי? איך להחליט בעתיד לא ברור?

יותר משלושים אישים, חוקרים, מורים, עוסקים בשאלות אסטרטגיות, ילוו אתכם בהשתקפותכם על ידי הסתמכות על מקרים קונקרטיים וסמליים השאובים מתחומים שונים של שאלות אסטרטגיות: יסודות הרפלקציה האסטרטגית, שאלות פוליטיות-צבאיות, אסטרטגיה בינלאומית של זירת, איומים עכשוויים... בחירה זו בפדגוגיה באמצעות דוגמה מאפשרת להעמיד לפרספקטיבה את המושגים התיאורטיים הנלמדים באופן מסורתי

בסיום קורס זה, תהיה לך הבנה כללית טובה יותר של נושאים חיוניים לחברות שלנו. כמו כן, תוכל להבחין טוב יותר מה נוגע לזמן ארוך ומה נוגע לזמן קצר, למיין בין חיוני למשנית, במיוחד במסה הניכרת של מידע שכולנו מקבלים על בסיס יומי, לתעדף את האינטרסים של הגורמים השונים המעורבים . תוכל לפתח רשתות קריאה וניתוח משלך, לקחת את הפרספקטיבה הדרושה על סיטואציה ולשים אותה בפרספקטיבה כדי לקבל את ההחלטות הטובות ביותר.