הצגת המסגרת הכללית של משרות כנות, "משרות כנות +" לצעירים מתחת לגיל 26 והתנסות בשטח ראוניון


1.1 מהו עקרון השימוש החופשי?

משרות בחינם הן תכנית סיוע בשכירות שמטרתה לענות על אי-השוויון שחלק מאזרחינו סובלים ממנו: עם כישורים, גיל ומסלולי קריירה שווים, אכן קשה יותר לתושבי מחוזות עדיפות של מדיניות העיר (QPV).
העיקרון הוא פשוט: משרות פתוחות מורכבות מסיוע כספי המשולם לכל מעסיק פרטי (חברה, עמותה) המגייס מחפש עבודה או צעיר המפוקח על ידי שליחות מקומית השוהה ב- QPV, על פי חוזה. לתקופה בלתי מוגבלת (CDI) או חוזה לזמן קבוע (CDD) של שישה חודשים לפחות.

בגין חוזה קבוע הסיוע ששולם מסתכם ב -5 אירו לשנה למשך שלוש שנים, לעומת 000 אירו לשנה על פני שנתיים מקסימום עבור חוזה לתקופה קצובה של חצי שנה לפחות. בין התאריכים 2 באוקטובר 500 ועד ליום 15 בינואר 2020, במסגרת פריסת "פרנק + תעסוקה", סכום ...