תרומת AGS (ביטוח ערבות שכר) מבטיחה תשלום פיצויים לעובדים במקרה של מחדל של החברה. לאחר פגישת הדירקטוריון שלה ב- 9 בדצמבר 2020, החליטה ה- AGS לשמור על השיעור החל מיום 1 ביולי 2017 ...