• לתאר את מנגנוני השטף החיוניים ולחשב את תנאי הזרימה בנהרות (חיזוי זרימות, חישוב עומקי מים) לפחות בשיטות משוערות,
  • מציבים נכון את הבעיות: איומים על הנהר, איומים שהנהר מציב לתושבים המקומיים (במיוחד הסיכון להצפות)
  • לרכוש אוטונומיה ויצירתיות רבה יותר הודות להבנה טובה יותר של הקשר העבודה שלך.

מעקב הקורס והנפקת תעודות ללא תשלום

תיאור

קורס זה עוסק בדינמיקה של נהרות מנוהלים מדוגמאות של שטחים בעלי עניין מוכח הן במדינות הדרום והן במדינות הצפוניות (בנין, צרפת, מקסיקו, וייטנאם וכו').
זה אמור לאפשר לך לשכלל ולהעשיר את הידע שלך בתחומי ההידרולוגיה ואיכות המים, הידראוליקה וגיאומורפולוגיה זרמית, המיושמת לניהול נהרות.
הוא מציע ידע מתודולוגי וטכני להעריך את מצבם של מקווי מים ולשקול התערבויות שניתן להעביר לסביבות שונות בצפון ובדרום.