משאבים אלה יופנו אפוא לעוסקים בתיירות אסוציאטיבית ומשפחתית שתפקידם לקדם את שילובם של אוכלוסיות חלשות וגישתן לחופשות, כמו גם שמירה על פעילות באזורים כפריים במיוחד.

על פי נתוני משרד הכלכלה, קרן TSI "תאריך את התערבויותיה באמצעות השקעות הוניות בחברות אגודות, בהגדרתן ללא בעלי מניות. היא עשויה להתערב במימון תשתית נדל"ן ובמקרה למקרה, לתמוך בהשקעות בפעולה ".

למען הפרוטוקול, להיות זכאי לקרן TSI, אסור שהמפעילים יהיו בעלי הון עצמי מספיק כדי לשכנע בנקים שותפים המעניקים הלוואות נוספות. עליהם גם להסכים לעסוק בהסדרים המארגנים את ההבדל בין בעלות על מקרקעין להפעלה.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  הפוך למנתח נתונים באמצעות תואר אוניברסיטאי