תעודת הכשרה מקצועית (CQP) מאפשרת לקבל את הכישורים והידע הדרושים להפעלת מקצוע. CQP נוצר ומונפק על ידי ועדת תעסוקה משותפת לאומית אחת או יותר (CPNE) במגזר המקצועי.

קיומו החוקי של ה-CQP כפוף להעברת הסמכויות שלו לצרפת.

ל-CQPs עשויות להיות שיטות שונות להכרה משפטית:

  • ה-CQPs שהועברו לצרפת מיומנויות האחראיות על הסמכה מקצועית: CQPs אלה מוכרים רק בחברות של הסניף או הסניפים הנוגעים בדבר.
  • CQPs הרשומים במדריך הלאומי של אישורים מקצועיים (RNCP) המוזכרים בסעיף L. 6113-6 של קוד העבודה, לבקשת ועדת/ות התעסוקה המשותפת הלאומית שיצרה אותם, לאחר הסכמה של ועדת הכישורים בצרפת האחראית של הסמכה מקצועית.

בעלי CQPs אלה יכולים לטעון אותם מול חברות בסניפים שאינם הסניף או הסניפים הנושאים את CQP.

מתוך 1er ינואר 2019, רישום במדריך הארצי של אישורים מקצועיים של CQP, על פי הנוהל החדש הקבוע בחוק מיום 5, מאפשר ייחוס לבעל ה-CQP של רמת הסמכה, כמו התעודות והתארים למטרות מקצועיות הרשומות באותו ספרייה.

  • ה-CQPs הרשומים במדריך הספציפי המוזכר בסעיף L. 6113-6 של קוד העבודה.

רק פעולות הדרכה שאושרו על ידי CQPs שנרשמו ב-RNCP או בספרייה הספציפית זכאיות לחשבון ההדרכה האישי.

לרשום
ה-CQPI, שנוצר על ידי לפחות שני סניפים, מאמת מיומנויות מקצועיות המשותפות לפעילויות מקצועיות זהות או דומות. כך הוא מקדם את הניידות והרב-תחומיות של העובדים.

כמו אישורים מקצועיים אחרים, כל CQP או CQPI מבוססים על:

  • מסגרת התייחסות של פעילויות המתארת ​​את מצבי העבודה והפעילויות שבוצעו, המקצועות או העבודות הממוקדות;
  • מסגרת מיומנויות המזהה את המיומנויות והידע, לרבות רוחביים, הנובעים ממנה;
  • מערכת התייחסות להערכה המגדירה את הקריטריונים והשיטות להערכת ידע נרכש (מערכת התייחסות זו כוללת אפוא את תיאור מבחני ההערכה).

 

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →