להתקשרויות קבועות: כאשר השכר הממוצע ב-90 החודשים האחרונים קטן או שווה לשני SMIC, שכרו של העובד נשמר. אחרת, הוא מייצג 60% משכרו בשנה הראשונה, ו-1200% לאחר השנה הראשונה אם קורס ההכשרה הוא יותר משנה או XNUMX שעות;

לגבי חוזים לתקופה קצובה: שכרו מחושב בממוצע של ארבעת החודשים האחרונים, באותם תנאים כמו לגבי חוזים קבועים;

לעובדים זמניים: שכרו מחושב בממוצע של 600 שעות השליחות האחרונות שבוצעו מטעם החברה;

לעובדים לסירוגין: שכר הייחוס מחושב בצורה ספציפית, אך התנאים לשמירה על גמול זהים לאלה של קבע.

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  לפתח חוסן