הביקור באמצע הקריירה הוא מערכת חדשה שהוצגה על ידי חוק מיום 2 באוגוסט 2021.


ביקור זה מאפשר:
אללערוך מלאי ההתאמה בין עמדת העבודה למצב בריאותו של העובד,
dלהעריך את הסיכונים התפוררות תעסוקתית ומניעת סיכונים תעסוקתיים, תוך התחשבות בהתפתחות יכולותיהם, לפי הקריירה המקצועית, גילם ומצב בריאותם;
לחנך את העובד אתגרי ההזדקנות בעבודה ומניעת סיכונים תעסוקתיים.


במהלך ביקור זה, הרופא עשוי להציע אמצעים פרטניים להתאמה, התאמה או שינוי של תחנת העבודה או אמצעים להתאמת זמן העבודה.