במידת הצורך, על המעסיקים לעמוד גם במועדים מסוימים המהווים אמת מידה בארגון הדיאלוג החברתי עם הצוותים או נציגי האיגוד בנושאי ההכשרה המקצועית בחברה. לכן נדרשת ההנהלה לדון רשמית עם הוועדה החברתית והכלכלית (CSE) באמצעות שתי התייעצויות שנתיות על אוריינטציות אסטרטגיות של החברה והמדיניות החברתית שלה *.

בהיעדר הסכם חברה או סניף, קוד העבודה אינו קובע לוח זמנים להתייעצויות אלו, המכסות נושאים שונים: שינויים בתעסוקה, כישורים, תכנית הכשרה רב שנתית, חניכות ובעיקר תכנית פיתוח. מיומנויות (PDC, תוכנית אימונים לשעבר).

הערה: היעדר התייעצות קבועה בנושא ה- PDC מהווה עבירה של הפרעה למעסיק אשר ניתן להפעיל על ידי נציגי הצוות, אולם חוות דעת ה- CSE נותרה מייעצת בכל המקרים.

 מבחינת הגוף, מבחינתם, שני ימי עבודה לפני פגישת ה- CSE, יש אפשרות לשלוח פתק בכתב למעסיק המפרט את שאלותיהם עליהן יש לתת תשובה מנומקת. בחברות עם לפחות 50 עובדים, על המעסיק לספק לנציגי העובדים א

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  עבודה יעילה כצוות