ניתן לבקש על ידי רופא תעסוקתי, רופא מטפל/מרשם חופשת מחלה, היועץ הרפואי של קופת חולים או על ידי העובד. לאור זאת, המעסיק מודיע לעובד על האפשרות לבקש בעצמו ביקור טרום החלמה זה. מידע זה מופק למשל במהלך פגישת הקישור.