ANSSI תפעל, יחד עם משרד אירופה והחוץ, לחיזוק התיאום של האיחוד האירופי במקרה של משבר סייבר גדול.

למתקפת סייבר גדולה יכולה להיות השפעה מתמשכת על החברות שלנו ועל הכלכלות שלנו בקנה מידה אירופאי: האיחוד האירופי חייב אפוא להיות מסוגל להיערך להתמודדות עם אירוע כזה. רשת הרשויות האירופית האחראית על ניהול משברי סייבר (CyCLONe) תיפגש אפוא בסוף ינואר, בתמיכת הנציבות האירופית ו-ENISA, כדי לדון באתגרים שמציב משבר בקנה מידה גדול וכיצד לפתח ו לשפר את שיתוף הפעולה ומנגנוני הסיוע ההדדי בתוך האיחוד האירופי. פגישה זו תהיה גם הזדמנות לחקור את התפקיד ששחקנים מהימנים במגזר הפרטי יכולים למלא, כולל ספקי שירותי אבטחת סייבר, בתמיכה ביכולות הממשלתיות במקרה של מתקפת סייבר גדולה.
הפגישה של רשת CyCLONe תהיה חלק מרצף תרגילים שיערבו את הרשויות הפוליטיות האירופיות בבריסל ושמטרתה לבדוק את הביטוי של ההיבטים הפנימיים והחיצוניים של ניהול משברי סייבר בתוך האיחוד האירופי.

ANSSI תעבוד יחד עם הנציבות האירופית

המשך לקרוא את המאמר באתר המקורי →

READ  עשה מגרש טוב