• דע את הביולוגיה של הדבורה
  • לגלות רשת יחסי הגומלין המורכבים בין הדבורה, הצמחים, האדם והטריטוריה
  • מבין כיצד פועלים כוורנים חובבים ומקצועיים, דרכי הגידול שלהם או הפקת ג'לי מלכות
  • זהה את האיומים המכבידים על הדבורים ואת אמצעי השליטה הזמינים
  • גלה את מגזר גידול דבורים ושוק הדבש.

תיאור

דבורים הן חיוניות לייצור החקלאי של כמעט 70% מהמינים התרבותיים והן אחת הקורבנות הראשונים של שיטות חקלאות אינטנסיביות. זה הפרדוקס הזה, אבל גם כל המורכבות של מערכת היחסים בין דבורים, גידול דבורים וחקלאות ש-MOOC Bees and Environment חוקר.

נגלה את הביולוגיה של הדבורים, בפרט את זו של הדבורה הביתית, מין יוצא דופן שהצליח לשמור על אורח חיים פראי תוך כדי היותו נושא לביות האדם. נראה את הגורמים השונים המשפיעים על בריאותו, בין אם כימיים או ביולוגיים. נסביר את התלות החזקה בין בריאות הדבורים לזמינות של משאבי פרחים ובתי גידול, בפרט בסביבות חקלאיות.

באמצעות דוגמאות רבות, תגלו כיצד כוורנים יכולים לגדל את הדבורים שלהם כדי לייצר דבש וג'לי מלכות, אבל גם להאבקה של יבולים. עדויות יזכירו שגידול דבורים צרפתי היא פעילות כלכלית שחייבת להתמודד עם ירידה בייצור ותחרות בינלאומית חזקה. החוזקות שלה הן האיכות והמקוריות של הפקות אזוריות.

עבור כל אחד מהנושאים הללו, ייחשף ויידון הידע המדעי המיוצב, אך גם זה שעומד לדיון.