ჯანმრთელობის კრიზისის სოციალური შედეგებით დაზარალებული თანამშრომლების პროფესიული გადაადგილების ხელშეწყობა, ეს არის კოლექტიური გარდამავალი სისტემის მიზანი.

ის მიზნად ისახავს თანამშრომლებს, რომელთა სამუშაოსაც საფრთხე ემუქრება და რომლებიც პოზიციონირებენ პერსპექტიულ პროფესიებში, რომელთა ადგილობრივი მასშტაბით შეუსრულებელი საჭიროება არსებობს.

ამ სისტემას დააფინანსებს FNE– ს ფორმირება 500 მილიონი ევროს ოდენობით და დაინტერესებული კომპანიების მიერ ...