როდესაც დაუკავშირდეს, ან ეს დაახლოებით წერილობითი კომუნიკაცია ou ზეპირი, უნდა დარწმუნდეთ, რომ მკაფიო და ზუსტი ხართ და გამოხატავთ რისი თქმაც გსურთ. ეფექტური კომუნიკაცია დაგეხმარებათ კავშირების დამყარებაში, თქვენი იდეების კარგად გადმოცემაში და სხვებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაში. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე გზას თქვენი წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად.

გააუმჯობესეთ თქვენი წერილობითი კომუნიკაცია

წერისას მნიშვნელოვანია იფიქროთ თქვენს აუდიტორიაზე და მათი გაგების დონეზე. გამოიყენეთ მარტივი, მკაფიო სიტყვები და წინადადებები თქვენი იდეებისა და შეხედულებების ასახსნელად. მოერიდეთ ზედმეტ გართულებას და დეტალებში ჩაკარგვას. თუ ეს შესაძლებელია, გამოიკვლიეთ თქვენს მიერ გამოყენებული ტერმინები და ფრაზები და შეეცადეთ დარწმუნდეთ, რომ ისინი გასაგებია თქვენი აუდიტორიისთვის.

ასევე, შეეცადეთ წაიკითხოთ თქვენი ტექსტები მათ გამოყენებამდე. ეს დაგეხმარებათ ამოიცნოთ გაუგებარი სიტყვები და ფრაზები და შეცვალოთ ისინი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ სთხოვოთ სხვას წაიკითხოს თქვენი ნამუშევარი და მოგაწოდოთ გამოხმაურება, რაც ხელს შეუწყობს თქვენი წერილობითი კომუნიკაციის გაუმჯობესებას.

გააუმჯობესეთ თქვენი ზეპირი კომუნიკაცია

ვინმესთან საუბრისას მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ თქვენ ხართ მკაფიო და კონკრეტული. ილაპარაკე ნელა და კარგად ჩამოაყალიბე შენი სიტყვები. გამოიყენეთ მარტივი სიტყვები და მოერიდეთ რთულ სიტყვებსა და ფრაზებს, რომლებიც შეიძლება რთული გასაგები იყოს.

ასევე, მნიშვნელოვანია, მოუსმინოთ სხვა ადამიანს და მისცეთ დრო და სივრცე საკუთარი აზრებისა და მოსაზრებების გამოსახატავად. ყურადღებით მოუსმინეთ მის თვალსაზრისს და შეეცადეთ მისცეთ შესაბამისი პასუხი.

გამოიყენეთ სხეულის ენა თქვენი აზრების გამოსახატავად

სხეულის ენა არის ძლიერი ინსტრუმენტი სხვებთან კომუნიკაციისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხეულის ენა, რათა გამოხატოთ თქვენი გრძნობები და ემოციები და აჩვენოთ, რომ უსმენთ.

მაგალითად, შეგიძლიათ გაიღიმოთ და თავი გააქნიოთ, რათა გაჩვენოთ, რომ გესმით, ან თავი დაუქნიათ და გააღოთ პირი, რათა აჩვენოთ, რომ დაინტერესებული ხართ და ყურადღებით უსმენთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჟესტები და სახის გამონათქვამები იმის საჩვენებლად, რომ ჩართული ხართ საუბარში.

დასკვნა

დასასრულს, თქვენი წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ იყოთ მკაფიო და ზუსტი და გამოხატოთ ის, რისი თქმაც გსურთ. გამოიყენეთ მარტივი სიტყვები და ფრაზები და გამოიკვლიეთ თქვენს მიერ გამოყენებული ტერმინები. მოუსმინეთ და მიეცით სხვა ადამიანებს დრო და სივრცე საკუთარი აზრებისა და მოსაზრებების გამოსახატავად. და ბოლოს, გამოიყენეთ სხეულის ენა, რათა გამოხატოთ თქვენი გრძნობები და ემოციები და აჩვენოთ, რომ უსმენთ.