სრულიად უფასო OpenClassrooms პრემიუმ ტრენინგი

ბევრ ორგანიზაციაში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების „OHS“ საკითხებს სხვადასხვაგვარად მიუდგებიან.

უსაფრთხოების ზომები ხშირად რთული და ძვირადღირებულია. რაც უფრო სტრუქტურირებულია პროცესი, მით უფრო მარტივი და ეკონომიურია.

ამ კურსზე თქვენ შეისწავლით თუ როგორ შეიძლება სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ზომების გატარებამ გაზარდოს თანამშრომლების პროდუქტიულობა. ისწავლეთ როგორ ავიცილოთ თავიდან სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევები და დაზიანებები.

თქვენ ასევე შეისწავლით თუ როგორ უნდა შექმნათ ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც უნდა ჰქონდეს ყველა ბიზნესს ერთზე მეტი თანამშრომლით.

განაგრძეთ სტატიის კითხვა ორიგინალ საიტზე→