გაიგეთ ციფრული ტრანსფორმაცია და უზრუნველყეთ თქვენი ბიზნესის მდგრადობა ცვალებად სამყაროში

ტექნოლოგიები ყველგან ყველანაირია და ჩვენს საზოგადოებაში ექსპონენციურად ვითარდება. მათ აქვთ გავლენა ჩვენს გარემოზე და უდავოა, რომ სამყარო იცვლება.
რა არის ახალი გამოწვევები, რომლებიც ამ ციფრულ საზოგადოებას მოგვიტანს? და როგორ არის შესაძლებელი კომპანიების ადაპტირება ამ სწრაფ ცვლილებასთან?

მიზანი არის ბიზნესის ლიდერების ყველა გასაღების მიცემა, განსაკუთრებით მცირე ზომის, ციფრული ტრანსფორმაციის გამოწვევების გააზრება და კონკრეტული ზომების მიღება და მათი ბიზნესის განვითარება ციფრულ გარდამავალ ეტაპზე.

ეს კურსი შეეხება შემდეგ საკითხებს:

  • რა არის ციფრული გარდაქმნა? როგორ მოვამზადო ჩემი ბიზნესი ამისთვის?
  • რა არის ციფრული ტრანსფორმაციის გამოწვევები და რისკები?
  • როგორ განვსაზღვრო ჩემი ციფრული ტრანსფორმაციის გეგმა?
  • როგორ მივიღოთ ეს ცვლილება?

ვისთვის არის ეს კურსი?

  • მეწარმეთა შესახებ
  • ვაჭრები
  • მცირე და საშუალო ბიზნესის მენეჯერი
  • ციფრული ტრანსფორმაციის გაგების მსურველები

განაგრძეთ სტატიის კითხვა ორიგინალ საიტზე →

READ  ინვესტიცია დამწყებთათვის: A- დან Z- მდე