comme-un-pro.fr იღებს ვალდებულებას განაახლოს ეს ვებგვერდი დროულად. თუმცა, თუ შეგხვდებათ პრობლემა ან მოძველებული მონაცემები, მადლობელი ვიქნებით, თუ შეგვატყობინებთ. გთხოვთ, მიუთითოთ საიტზე, სად კითხულობთ არასწორ ინფორმაციას. ჩვენ განვიხილავთ ამას რაც შეიძლება მალე. გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი პასუხი ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი უზუსტობების ან ხარვეზების შედეგად წარმოქმნილ ზარალებზე, ასევე ინტერნეტზე ინფორმაციის გავრცელებით გამოწვეულ ან თანდაყოლილ პრობლემებზე გამოწვეულ დანაკარგებზე, როგორიცაა დარღვევები ან შეფერხებები. ვებ – ფორმების გამოყენებისას, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ სავალდებულო ველების რაოდენობა მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ამ ვებსაიტის საშუალებით comme-un-pro.fr– ის მიერ მოწოდებული მონაცემების, რჩევების ან იდეების გამოყენების შედეგად მიყენებული ზარალისთვის comme-un-pro.fr არ იღებს პასუხისმგებლობას.

ვებსაიტის და მისი ყველა კომპონენტის გამოყენება (ფორუმების ჩათვლით) ექვემდებარება Მოხმარების პირობები. ამ ვებ – გვერდის მხოლოდ გამოყენება გულისხმობს ამ პირობების ცოდნას და მიღებას.

ელ.ფოსტით ან ვებ – ფორმის გამოყენებით გაგზავნილი პირადი ინფორმაციის პასუხები და მოთხოვნები განიხილება ისევე, როგორც წერილები. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ელით პასუხი ჩვენგან არაუგვიანეს ერთი თვის განმავლობაში. რთული მოთხოვნების შემთხვევაში, ჩვენ შეგატყობინებთ ერთი თვის განმავლობაში, თუ დაგვჭირდება მაქსიმუმ 3 თვე.

ნებისმიერი პერსონალური მონაცემები, რომელსაც თქვენ მოგვცემთ თქვენი პასუხის ან ინფორმაციის მოთხოვნის ნაწილში, გამოყენებული იქნება მხოლოდ ჩვენი კონფიდენციალურობის შესახებ.

comme-un-pro.fr უნდა გამოიყენოს ყველა ძალისხმევა, რათა დაიცვას თავისი სისტემები ნებისმიერი სახის უკანონო გამოყენებისგან. comme-un-pro.fr-მ ამ მიზნით უნდა განახორციელოს შესაბამისი ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებები, სხვა საკითხებთან ერთად, ტექნიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. თუმცა, ის არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანისათვის, პირდაპირი და/ან არაპირდაპირი, რომელიც განიცადა ვებგვერდის მომხმარებელმა, რომელიც გამოწვეულია მესამე მხარის მიერ მისი სისტემების უკანონო გამოყენების შედეგად.

comme-un-pro.fr უარყოფს ყველა პასუხისმგებლობას ვებსაიტების შინაარსზე, რომლებზეც ან საიდანაც ხდება ჰიპერბმულის ან სხვა მითითება. მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებული პროდუქტი ან მომსახურება ექვემდებარება ამ მესამე მხარის მოქმედ პირობებსა და პირობებს.

ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება ამ ვებსაიტის შინაარსში არის comme-un-pro.fr- ის საკუთრებაში.

ამ დოკუმენტების კოპირება, გავრცელება და ნებისმიერი სხვა გამოყენება აკრძალულია com- un-pro.fr- ის წერილობითი ნებართვის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სავალდებულო რეგულაციებით (მაგალითად, მითითების უფლებით) განსაზღვრული ზომით, გარდა საწინააღმდეგო მითითებისა შინაარსი

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან პრობლემები საიტის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ.