კვანტური ფიზიკა არის თეორია, რომელიც შესაძლებელს ხდის ატომური მასშტაბის მატერიის ქცევის აღწერას და ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ბუნების გაგებას. დღეს ის აუცილებელი ელემენტია ყველა მათთვის, ვისაც სურს გაიგოს თანამედროვე ფიზიკა. მრავალი ტექნოლოგიური მიღწევა შესაძლებელი გახდა ამ თეორიის წყალობით, როგორიცაა ლაზერული ემისია, სამედიცინო გამოსახულება ან თუნდაც ნანოტექნოლოგიები.

მიუხედავად იმისა, ხართ ინჟინერი, მკვლევარი, სტუდენტი თუ განმანათლებლური მოყვარული, გწყურიათ თანამედროვე სამეცნიერო სამყაროს გაგებისთვის, კვანტური ფიზიკა დღეს თქვენი სამეცნიერო კულტურისთვის აუცილებელი ცოდნის ნაწილია. ეს კურსი არის შესავალი კვანტურ ფიზიკაში. ეს საშუალებას მოგცემთ დაეუფლონ ამ თეორიის ძირითად ელემენტებს, როგორიცაა ტალღის ფუნქცია და ცნობილი შრედინგერის განტოლება.

ამ კურსში თქვენ გაეცნობით კვანტურ ფიზიკას თეორიულ დონეზე და ამავე დროს მჭიდრო კავშირს შეინარჩუნებთ ექსპერიმენტებთან. ეს საშუალებას მოგცემთ გაიგოთ განტოლებების მიღმა არსებული რეალობა და მათემატიკური ფორმალიზმი. ამ კურსის დასასრულს თქვენ შეძლებთ დაეუფლონ ძირითად ცნებებს, როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული თვალსაზრისით, ასევე მათემატიკური ფორმალიზმის მითვისებას. თქვენ ასევე ისწავლით მარტივი პრობლემების გადაჭრას, რომლებიც შეგიძლიათ ხელახლა გამოიყენოთ სხვა სამეცნიერო კონტექსტში.