კიბერ საფრთხის აღორძინების პირისპირ, ორგანიზაციები, კომპანიები და ინსტიტუტები უნდა მოემზადონ და ისწავლონ რეაგირება, რათა შეინარჩუნონ თავიანთი საქმიანობა კომპიუტერის თავდასხმის შემთხვევაში. ANSSI გთავაზობთ სამ დამატებით სახელმძღვანელოს, რათა გაიგოთ კიბერ კრიზისის მენეჯმენტი ეტაპობრივად და ამით ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების მიღებას.