ეს მათემატიკის MOOC შექმნილია იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ უმაღლეს სკოლასა და უმაღლეს განათლებას შორის გადასვლაში.

5 მოდულისგან შემდგარი ეს მომზადება მათემატიკაში საშუალებას გაძლევთ გააერთიანოთ თქვენი ცოდნა და მოამზადოთ უმაღლეს სასწავლებლებში შესასვლელად.

ეს MOOC ასევე არის შესაძლებლობა შეაფასოთ თქვენი ცოდნა საშუალო სკოლის დამთავრებისას და გადახედოთ მათემატიკური ცნებები, რაც აუცილებელი იქნება უმაღლეს განათლებაში კარგი ინტეგრაციისთვის.

და ბოლოს, ივარჯიშებთ პრობლემების გადაჭრაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა იქნება უმაღლეს სასწავლებლებში. შემოთავაზებულია შეფასების სხვადასხვა მეთოდი: მრავალჯერადი არჩევანის კითხვები, მრავალი სავარჯიშო სავარჯიშო თქვენთვის და გადასაჭრელი პრობლემები, რომლებსაც შეაფასებენ მონაწილეები.

განაგრძეთ სტატიის კითხვა ორიგინალ საიტზე →