ეს მათემატიკის MOOC შექმნილია იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ უმაღლესი სკოლიდან უმაღლეს განათლებაზე გადასვლაში. 5 მოდულისგან შემდგარი ეს მომზადება მათემატიკაში საშუალებას გაძლევთ გააერთიანოთ თქვენი ცოდნა და მოამზადოთ უმაღლეს სასწავლებლებში შესასვლელად. ეს MOOC ასევე არის შესაძლებლობა შეაფასოთ თქვენი ცოდნა საშუალო სკოლის დამთავრებისას და გადახედოთ მათემატიკური ცნებები, რომლებიც აუცილებელი იქნება უმაღლეს განათლებაში კარგი ინტეგრაციისთვის. და ბოლოს, ივარჯიშებთ პრობლემების გადაჭრაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა იქნება უმაღლეს სასწავლებლებში. შემოთავაზებულია შეფასების სხვადასხვა მეთოდი: MCQ-ები, მრავალი სავარჯიშო სავარჯიშოები თქვენთვის და გადასაჭრელი პრობლემები, რომლებსაც შეაფასებენ მონაწილეები.

განაგრძეთ სტატიის კითხვა ორიგინალ საიტზე →

განაგრძეთ სტატიის წაკითხვა ორიგინალურ საიტზე

READ  Project 2019 და Project Online (2019/365) საფუძვლები