ეს ანაბეჭდი ბოლოს განახლდა 21/01/2024.

ამ საიტის მფლობელია:

comme-un-pro.fr
.
France
ელ.ფოსტა: 
Ტელეფონის ნომერი:.

comme-un-pro.fr-ის კანონიერი წარმომადგენელი(ები):

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. გენერალი

ჩვენ არც გვსურს და არც ვალდებული ვართ მონაწილეობა მივიღოთ სამომხმარებლო საარბიტრაჟო საბჭოს წინაშე დავის გადაწყვეტის პროცესში.

2. შემდეგი ინფორმაცია სავალდებულოა გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით.