ეს MOOC მიმართულია ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია მიკრო საწარმოს შექმნაზე.

ეს შესაძლებელს გახდის მიკროსაწარმოების შექმნის პირობებს, მიკრომეწარმეთა უფლება-მოვალეობებს და ამ უკანასკნელთა მიერ განსახორციელებელ ფორმალობებს.

ფორმატი

ამ MOOC-ს აქვს სამი სესია და ჩატარდება სამი კვირის განმავლობაში.

თითოეული სესია შედგება:

– დაახლოებით 15 წუთიანი ვიდეო, რომელიც ილუსტრირებულია დიაგრამებით;

- ვიქტორინა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ წარმატებული შემდგომი სერთიფიკატი.