თეორია ჩვეულებრივ, ნაწილაკების ზომის ანალიზი იძლევა სხვადასხვა დიამეტრის მარცვლის პროპორციებს; ეს ანალიზი შეიძლება გაკეთდეს ან გაცრის გზით ან წყალში დალექვით სტოქსის კანონის გამოყენებით.

აგრეგატში შემავალი მარცვლების ზომისა და რაოდენობის მიხედვით, აგრეგატებს უწოდებენ წვრილს, ქვიშას, ხრეშს ან კენჭებს. თუმცა, მოცემული აგრეგატისთვის, ყველა მარცვალს, რომელიც მას ქმნის, ყველას არ აქვს ერთი და იგივე განზომილება.

ამისათვის მარცვლები კლასიფიცირდება წყობილი საცრების სერიაზე.

განაგრძეთ სტატიის კითხვა ორიგინალ საიტზე →