ტელემუშაობა: სამოქმედო გეგმა მისი გამოყენების გასაძლიერებლად

ვირუსის ცირკულაციის ძალიან მაღალი დონისა და მისი ვარიანტების გამო, ჟან კასტექსი სთხოვს კომპანიებს სიფხიზლე შეიტანონ დაბინძურების რისკებზე და მოჰყავს Institut Pasteur- ის მიერ ჩატარებულ უახლეს კვლევას, რომელიც აჩვენებს, რომ სამუშაო ადგილები წარმოადგენს გამოვლენილი შემთხვევების 29% -ს.

ყველა კომპანიამ, ვისაც შეუძლია, უნდა გააგრძელოს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ტელემუშაობას, ხოლო პირისპირ შეინარჩუნოს მსურველები. მიზანი ყოველთვის არის teleworking– ში, სულ მცირე, 4 – დან 5 დღეში.

მიუხედავად მთავრობის სხვადასხვა ჩარევისა, რომ ხალხს შეახსენოს, რომ ტელემუშაობა უნდა იყოს წესი ყველა საქმიანობისთვის, რომელიც ამის საშუალებას იძლევა, ტელემუშაობის დონე მაინც დაბალია, ვიდრე ნოემბერში.

Telework- ის გამოყენების ეფექტურობის გაძლიერების მიზნით, 18 წლის 2021 მარტის შინაგან საქმეთა მინისტრის, შრომის მინისტრისა და საჯარო სამსახურის მინისტრის მითითებით, სთხოვს გაძლიერებული მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი დეპარტამენტების პრეფექტებს: დააყენა სამოქმედო გეგმა.

ამ ინსტრუქციაში მითითებულია, რომ სამოქმედო გეგმა შეიძლება ითვალისწინებს შემდეგს:

სისტემური კონტაქტები კომპანიებთან, რომლებიც ...