საკვანძო სიტყვები: mooc

ჩემი სოფელი, ჩემი ქალაქი გარდამავალ პერიოდში

კურსის დასასრულს თქვენ შეძლებთ: გაიგოთ ეკოლოგიური გადასვლების გამოწვევები,...

დაწვრილებით

ჯანმრთელობის ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ამ კურსის ბოლოს თქვენ შეძლებთ: უკეთესად ორიენტირდეთ უზარმაზარ სფეროში...

დაწვრილებით

ენერგეტიკული სისტემები: დაბალი ნახშირბადის მიზანი

კურსის დასასრულს თქვენ შეძლებთ: დებატები ეკოლოგიური გადასვლის საკითხებზე...

დაწვრილებით

მენეჯერიდან ლიდერამდე: გახდე სწრაფი და თანამშრომლობითი

ეს კურსი არის ახალი სეზონი მენეჯერიდან ლიდერამდე! ის გაწვრთნის: მენეჯმენტის საფუძვლებს...

დაწვრილებით

ვალუტა და გადახდის საშუალება

კურსის დასასრულს თქვენ შეძლებთ: განასხვავოთ ვალუტა და გადახდის საშუალება აირჩიეთ...

დაწვრილებით

MOOC სასოფლო-სამეურნეო თანამშრომლობის შესახებ

კურსის დასასრულს თქვენ შეძლებთ: დაადგინოთ როგორ მუშაობს კოოპერატივი...

დაწვრილებით
Loading

თარჯიმანი