ჯანმრთელობის კრიზისის შედეგად დასაქმებისა და ტრენინგის რისკების წინაშე, რეგიონალური უნარების ინვესტიციის გეგმები ხელი მოეწერა სახელმწიფოსა და რეგიონებს შორის ადგილობრივი დონეზე პროფესიული სწავლების განვითარების ხელშეწყობისა და დაჩქარების მიზნით, ექვემდებარება ადაპტაციას გამოწვევების დასაკმაყოფილებლად ”France Relance” - ის აღდგენის გეგმა და ”1 ახალგაზრდა, 1 გამოსავალი” გეგმა.

აღდგენის გეგმა ფაქტობრივად მობილიზებს 1 მილიარდ ევროს იმ პერსპექტიულ სექტორებში მუშების უნარების გასაძლიერებლად და განვითარებისთვის, როგორიცაა ციფრული ტექნოლოგია, ეკოლოგიური გადასვლა ან თუნდაც ჯანმრთელობა. ეს საბიუჯეტო კონვერტი აძლიერებს თანხებს გამოყოფილი რეგიონალური უნარების ინვესტიციის პაქტები (ფასები).

 ბურგოგ-ფრანშ-კომტეს რეგიონში
 ნორმანდიის რეგიონში
 ახალი აკვიტანის რეგიონში
 Pays de la Loire რეგიონში
 პროვანსი-ალპები-ლაჟვარდოვანი ნაპირის რეგიონში

სტატიის განახლება რეგიონებში შესწორებების ხელმოწერის თარიღების შესაბამისად.

ბურგოგნა-ფრანჩ-კონტე

ხელმოწერილი შესწორებით იანვარი 8 2021, სახელმწიფო ახორციელებს თითქმის 30 მილიონი ევროს ინვესტიციას Bourgogne-Franche-Comte- ში - გარდა ამისა, 252 მილიონი ევროს ჩადებულია თავდაპირველი რეგიონალური პაქტის შესაბამისად - ახალგაზრდების, სამუშაოს მაძიებლებისა და თანამშრომლების ტრენინგის მხარდასაჭერად ადგილობრივ პერსპექტიულ პროფესიებში საქონელი, ფოტოვოლტაიკა, მომსახურება