ქცევის ზოგადი წესები საფრანგეთში

საფრანგეთში მგზავრობა გარკვეულ ზოგად წესებს ემორჩილება. მარჯვნიდან მოძრაობ და მარცხნივ გადაუსწრებ, ისევე როგორც გერმანიაში. სიჩქარის ლიმიტები განსხვავდება გზის ტიპისა და ამინდის პირობების მიხედვით. საავტომობილო გზებისთვის ლიმიტი, როგორც წესი, არის 130 კმ/სთ, 110 კმ/სთ ორზოლიან გზებზე, რომლებიც გამოყოფილია ცენტრალური ბარიერით, ხოლო ქალაქში 50 კმ/სთ.

ძირითადი განსხვავებები საფრანგეთსა და გერმანიაში ავტომობილის მართვას შორის

არსებობს რამდენიმე შესამჩნევი განსხვავება საფრანგეთსა და გერმანიაში ავტომობილის მართვას შორის, რაც გერმანელმა მძღოლებმა უნდა იცოდნენ ავტომობილის მართვამდე. გზაზე საფრანგეთში.

  1. პრიორიტეტი მარჯვნივ: საფრანგეთში, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, მარჯვნიდან ჩამოსულ მანქანებს პრიორიტეტი აქვთ გზაჯვარედინებზე. ეს არის საფრანგეთის გზატკეცილის კოდექსის ფუნდამენტური წესი, რომელიც ყველა მძღოლმა უნდა იცოდეს.
  2. სიჩქარის რადარი: საფრანგეთს აქვს დიდი რაოდენობით სიჩქარის რადარი. გერმანიისგან განსხვავებით, სადაც ავტომაგისტრალის ზოგიერთ მონაკვეთს არ აქვს სიჩქარის შეზღუდვა, საფრანგეთში სიჩქარის ლიმიტი მკაცრად არის დაცული.
  3. სასმელი და ავტომობილის მართვა: საფრანგეთში, სისხლში ალკოჰოლის ლიმიტი არის 0,5 გრამი ლიტრზე, ან 0,25 მილიგრამი ლიტრ ამოსუნთქულ ჰაერზე.
  4. უსაფრთხოების აღჭურვილობა: საფრანგეთში, სავალდებულოა თქვენს მანქანაში უსაფრთხოების ჟილეტი და გამაფრთხილებელი სამკუთხედი.
  5. შემოვლითი მოძრაობა: საფრანგეთში ძალიან გავრცელებულია შემოვლითი მოძრაობა. ჩვეულებრივ, პრიორიტეტი ენიჭებათ მძღოლებს წრიულ გზაზე.

საფრანგეთში მართვისას შესაძლოა გარკვეული განსხვავებები ჰქონდეს გერმანიასთან შედარებით. გზაზე გასვლამდე მნიშვნელოვანია გაეცნოთ ამ წესებს.